Corps Solidaires (Zwitserland)

Over:

Corps Solidaires (letterlijke vertaling: Solidaire Lichamen), is een non-profit organisatie voor gecertificeerde seksuele dienstverleners, die op regelmatige tijdstippen samenkomen om zo deel te nemen aan verdere opleiding, supervisie en collega-intervisies. Leden van de organisatie kunnen ook bondgenoten zijn die de doelstellingen van de organisatie onderschrijven, met name: de ontwikkeling van seksuele dienstverlening voor personen met een beperking, samenwerking met andere organisaties met dezelfde doelstellingen en het oprichten van een uitwisselingsplatform voor seksuele dienstverleners. 
Corps Solidaires organiseert opleidingen voor nieuwe seksuele dienstverleners, werkt nauw samen met organisaties voor personen met een beperking en professionelen en probeert via pers en conferenties het thema op de agenda te plaatsen. Corps Solidaires werd opgericht in 2009 in Franstalig Zwitserland en heeft leden in verschillende Europese landen.

http://corps-solidaires.ch