Wat is seksuele assistentie ?

Seksuele assistentie bij volwassen personen met een beperking is ondersteuning van de seksualiteit in de breedste zin van het woord. Het kan  gaan over het aanleren van seksuele en / of relationele vaardigheden tot het samen beleven van seksualiteit en intimiteit. Ieder persoon is uniek, zo ook zijn of haar seksualiteit. Dus vertrekt ook ieder aanbod vanuit een uniek gegeven. Een seksuele assistentie heeft altijd te maken met zowel aandacht voor handicapspecifieke factoren als seksualiteitsbeleving. Dit zijn twee aspecten die steeds aanwezig zijn in iedere seksuele assistentie.

Wie zijn deze seksuele assistenten?

Seksuele assistenten zijn mannen en vrouwen die over de nodige competenties beschikken om een kwaliteitsvolle ondersteuning op vlak van seksualiteit en intimiteit aan te bieden. Het zijn mensen met een hart  voor handicap die vanuit een professionele houding gedurende een afgesproken tijd seksualiteit en intimiteitzorg op maat van de persoon met een beperking aanbieden.

Volgende kernwoorden vinden we terug wanneer we spreken over kwaliteitsvolle seksuele assistentie:

 • Selectie
  Niet iedereen kan werken als seksueel assistent. Op voorhand wordt besproken of deze job echt datgene is wat jij wil en kan. Is seksuele assistentie iets voor jou? Wat is jouw visie over mensen met een beperking, over seksualiteit? Ben je sociaal bewogen en kan je dit werk met hart en ziel doen? Wat is je motivatie? Kan en wil je bijleren? Over welke vaardigheden beschik je? Ben je communicatief, empatisch?  Ben je een stabiele persoonlijkheid die goed grenzen aanvoelt en kan bewaken?  …..
 • Continue vorming en intervisie
  Heb je voldoende kennis over verschillende vormen van handicap en het omgaan hiermee? Sta je open voor kennisverruiming, overleg en intervisie met collega’s….
 • Betaling voor de tijd die samen wordt afgesproken
  De cliënt betaalt niet voor “handelingen” op zich, maar voor de tijd die samen wordt doorgebracht. Transparantie en duidelijkheid omtrent betaling zijn belangrijk.
 • Wettelijk kader
  Iedere seksuele dienstverlener werkt vanuit het wettelijke kader dat in zijn of haar land van toepassing is.