vzw Aditi (België)

Over:

Aditi vzw is een centrum voor advies, informatie en ondersteuning betreffende seksualiteits- en intimiteitsvragen voor personen met een beperking en ouderen en hun netwerk (familie, ondersteuners, begeleiders). Naast het geven van informatie en advies bieden wij ondersteuning bij concrete seksuele dienstverlening, organiseren we opleiding en vorming voor zorgpersoneel en begeleiden we organisaties bij hun interne visie en beleidsontwikkeling betreffende seksualiteit en ouderen en personen met een beperking. Via samenwerking met ervaringsdeskundigen en professionelen bouwen we verder aan expertise en streven we naar maatschappelijke sensibilisering en bespreekbaarheid.

www.aditivzw.be